Accordion

Used as accordion.

This element is used to display an accordion. No JavaScript is required for its function.

Behalve op de manieren zoals hierboven weergegeven mag u inhoud van FD Mediagroep niet gebruiken. U mag de content dus niet verder distribueren en ook niet publiceren in andere media zoals websites, nieuwsbrieven of intranet.

 1. Consumenten: individuele gebruikers mogen incidenteel een kopietje van een artikel maken of de tekst van een artikel doorsturen via e-mail. Dit gebruik valt onder de zogenaamde Thuiskopie-regeling.
 2. Zakelijke gebruikers: van een klein gedeelte van de inhoud of van enkele afbeeldingen van de websites mogen door medewerkers van ondernemingen en instellingen incidenteel (foto)kopieën worden gemaakt, mits hiervoor een betalingsregeling is getroffen met Stichting Reprorecht.

Zoals hierboven al aangegeven mag u geen hele artikelen en/of foto’s herpubliceren of distribueren, anders dan via de door FD Mediagroep ter beschikking gestelde deel-mogelijkheden. Samenvatten van artikelen is wel toegestaan, mits aan een aantal voorwaarden is voldaan:

 • Er staat een duidelijke en volledige bronvermelding bij de samenvatting, bestaande uit minimaal:

  • Naam uitgave, volledige titel van het oorspronkelijke artikel, naam journalist, publicatiedatum en link naar het oorspronkelijk artikel van FD Mediagroep;

 • Duidelijke vermelding van de naam van de persoon die de samenvatting heeft gemaakt;

 • De samenvatting is niet automatisch gecreëerd op basis van technologie, maar is door een natuurlijk persoon gemaakt.

 • De samenvatting vormt geen substituut voor de eigen producten en diensten van FD Mediagroep, noch vormt de verzameling van samenvattingen die u maakt een bedreiging voor de exploitatie van de media van FD Mediagroep; geen enkele persoon of organisatie mag op enige verschijningsdatum meer dan 10 artikelen samenvatten en publiceren uit een uitgave van FD Mediagroep;

 • Er mag in de samenvattingen geen promotie worden gemaakt voor producten, diensten, merken of bedrijven;

 • De strekking van het artikel mag niet anders worden weergegeven dan in het oorspronkelijke artikel;

 • Indien FD Mediagroep u meldt dat u samenvattingen maakt, publiceert en/of distribueert die niet voldoen aan de bovengenoemde uitgangspunten, dan dient u hier direct mee te stoppen en de mogelijkheid om samenvattingen te mogen maken vervalt direct tenzij u met FD Mediagroep tot een overeenkomst komt over het gebruik van inhoud van FD Mediagroep producten en diensten.

 • Overname van delen van artikelen is uitdrukkelijk niet toegestaan.

NB De hierboven genoemde voorwaarden voor het delen, herpubliceren of samenvatten gelden uitsluitend voor de tekstuele content van FD Mediagroep en expliciet niet voor door FD Mediagroep gelicentieerde inhoud van derden, zoals foto’s en artikelen van (foto)persbureau en freelance makers (waaronder opiniebijdragen in de FD Mediagroep publicaties en de ESB-artikelen) en beurskoersen. Deze mogen onder geen beding worden overgenomen, gepubliceerd, gedistribueerd of samengevat zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de rechthebbende(n).

Code: 🔼

📋CSS
📋HTML
📋React