Inline Quote

Used as inline content in articles.

This element is solely used to display a quote.

‘Je moet je afvragen wat er gebeurt als je ÊÊn partij hebt – in de meeste gevallen de man – die geld heeft voor een advocaat en de andere partij niet. Hoe werkt dat in een echtscheidingszaak?’
â€ĸ Bregje Dijksterhuis, rechtssocioloog VU

Code: đŸ”ŧ

📋CSS
📋HTML
📋React