Inline Quote

Used as inline content in articles.

This element is solely used to display a quote.

Je moet je afvragen wat er gebeurt als je één partij hebt – in de meeste gevallen de man – die geld heeft voor een advocaat en de andere partij niet. Hoe werkt dat in een echtscheidingszaak?
Bregje Dijksterhuis, rechtssocioloog VU

Code: 🔼

📋CSS
📋HTML
📋React